Copyright 2018 - Custom text here

2014-2020

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 acoperă întregul teritoriu al României. România este situată în partea de Sud-Est a Europei, la intersecţia cu principalele axe de comunicaţii Nord-Sud şi EstVest. 

Suprafaţa este de 238.391 km2 şi cuprinde: 61,3% teren agricol (cca. 14,6 mil. ha, din care 64,2% teren arabil, 32,9 % păşuni şi fâneţe naturale şi 2,7% plantaţii de pomi şi vie); 28,3% păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră; 10,4% suprafaţa construită a localităţilor, ape, drumuri, căi ferate şi terenuri neproductive (INS Tempo Online, 2012). Din punct de vedere al mărimii suprafeţei sale, România este o ţară medie în UE 27 (5,41% din suprafaţa UE 27). Teritoriul României cuprinde 5 regiuni bio-geografice (stepică, pontică, panonică, continentală şi alpină) din cele 11 ale Europei. Din suprafaţa totală a ţării, circa 87,1% reprezintă spaţiul rural (conform definiției din legislația națională) format din comune, ca unități administrativ teritoriale împreună cu satele componente, iar pe acest teritoriu locuia 45,0% din populația României în anul 2012. Repartizarea pe zone geografice este echilibrată: 33% zona de câmpie (până la 300 m altitudine), 37% zona colinară (300-1000 m) şi 30% zona montană (peste 1000 m altitudine).

Abordarea LEADER vizează o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale. În 2012, teritoriul acoperit de GAL-uri este de aprox. 141.398 km2 (1.805 comune și 79 de orașe sub 20.000 locuitori) cu circa 58% din populația eligibilă LEADER, respectiv 6,686 mil persoane {12} [A15, A16]. În perioada 2007-2013 au fost selectate 163 de GAL-uri și până la sfîrșitul lunii august 2013, acestea semnaseră contracte în cadrul submăsurii 431.2 și începuseră implementarea activităților. Cu toate că implementarea LEADER s-a demarat cu întârziere, la 31.01.2015 rata de contractare reprezenta 98,98% din alocarea totală. Cu privire la plăți, în ianuarie 2015 nivelul acestora se situa la 32,78% datorită lipsei de experienţă a GAL şi a autorităţilor de implementare

f t g m

Toate Drepturile Rezervate © 2016 

                               Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala