Îmbunătățind distribuirea politicilor rurale: dimensiunea rurală

Cel mai recent workshop al Rețelelor Naționale Rurale, ținut pe 13 februarie la Roma, Italia, a luat în vedere modul în care Programele de Dezvoltare Rurală sunt transmise și coordonate la nivel național și care sunt legăturile dintre Pogramele regionale. Participanții au dezbătut subiecte precum Cooperarea (Măsura 16), LEADER/CLLD și capacitatea de formare a rețelelor la nivel regional, discuțiile având în vedere de asemenea și rolurile rețelelor naționale și regionale în coordonare, relaționare și livrarea politicilor. În final, au stabilit recomandări pentru îmbunătățirea eficienței strategiilor și programelor Rețelelor Naționale Rurale, recunoscând varietatea structurii a comunicării la nivel regional.