Proiecte de formare profesională derulate de FNGAL:

 

Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”

(ID 135486), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Implementarea proiectului a

fost realizată de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de

solicitant, în parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional –

AIMIR (Partener 1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală  – FNGAL

(Partener 2). În cadrul acestuia, 1830 de presoane au beneficiat de consiliere/orientare

sustenabilitate zone rurale, au fost 128 de participanţi la programe integrate (mediere – 891

persoane şi programe de formare profesională –  390 persoane).  Proiectul s-a derulat pe o

perioadă de 20 luni în regiunile Nord – Est; Sud – Est; Sud – Muntenia; Nord – Vest; Vest;

Centru şi Bucureşti – Ilfov şi a asigurat desfăşurarea de cursuri de formare profesională pentru

următoarele ocupaţii: Administrator de risc (AR), Analist credite (AC), Intermediar în

activitatea financiară şi bancară (Broker).