SESIUNE 1: FNGAL –invită reprezentanții GAL-urilor să participe la sesiunea de formare

cu tema: “Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală GAL pentru perioada de programare

2014 – 2020 a Uniunii Europene” care va avea loc la Bucureşti, Hotel Marshal Garden vineri

26 februarie 2016 incepând cu ora 10:00.

Evenimentul se va organiza în parteneriat cu Nevo Parudimos – membră a rețelei europene

ERGO Network, un eveniment dedicat acordării sprijinului tehnic şi metodologic pentru

reprezentanţii Grupurilor de Acţiune Locală implicaţi în scrierea Strategiilor de Dezvoltare

Locală, introducerea Măsurilor specifice GAL şi abordarea domeniilor sensibile pentru

dezvoltarea rurală: asociativitate, mici producători şi tineri femieri, servicii sociale în mediul

rural, sprijin acordat comunităţilor rome dezavantajate, scheme de calitate şi protecţia

mediului.

 

SESIUNE 2: FNGAL invită reprezentanții GAL-urilor să participle în data de 10 februarie

2015 la Hotelul Turnul Cetății Brasov (centrul de perfectionare BCR) la sesiunea de formare

cu tema: investiţiile pentru crearea/dezvoltarea infrastructurii de broadband urmăreşte

identificarea principalelor etape care trebuiesc parcurse in proiectarea strategică la nivelul

GAL-urilor pentru stabilirea zonelor unde se pot realiza asemenea proiecte, tipuri de

beneficiari eligibili, activităţi eligibile, demarcarea cu alte programe. Aceasta intalnire ar

trebui sa reuneasca experţi ai Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în

Comunicaţii precum şi cei ai Institutului Naţional de Studii şi Cercetari pentru Comunicaţii.

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa office@fngal.ro.

 

SESIUNE 3: În perioada septembrie 2014 – octombrie 2016 FNGAL a desfășoară activități

de formare a personalului GAL-urilor membre în FNGAL pe următoarele domenii/activități:

 Participare la activitatile Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala si a altor retele

nationale.

 Informare si promovare privind obiectivele Planurilor de Dezvoltare Locala.

 Animare teritoriu (campanii informare/ promovare, intalniri, dezbateri) privind

calendarul activitatilor propuse.

 Consultanta si consiliere pentru potentialii beneficiari din teritoriu, privind

dezvoltarea economică si antreprenoriatul pe cont propriu, in sectorul agricol si non-

agricol.

 Instruirea si dezvoltarea competentelor angajatilor GAL. Instruirea echipei de

implementare si a partenerilor GAL, lideri locali, in domenii precum managementul

proiectelor, evaluare si monitorizare proiecte, achizitii publice, elaborare cereri de

plata, etc.

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa office@fngal.ro.

 

SESIUNE 4: FNGAL invită reprezentanții GAL-urilor membre să participe în data de

16 februarie 2016 BRASOV HOTEL RINA la sesiunea de formare cu tematica:

– Ghidului Solicitantului pentru participarea la selecția Strategiilor de Dezvoltare Locală” și

aspecte de implementare a sub-Măsurii 19.1- Sprijin pregătitor

-Crearea de cooperative și alte forme asociative prin Strategiile de Dezvoltare Locală GAL

-Incluziunea comunităților rrome prin proiecte/ Strategii de Dezvoltare Locală GAL

-Segregarea și desegregarea minorităților în Strategiile de Dezvoltare Locală GAL

-Investiții în infrastructura Broadband

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa office@fngal.ro.

Infrastructură socială și servicii pentru comunități dezavantajate.

 

SESIUNE 5: FNGAL vă adresează invitaţia de a participa la Conferinţa Regională 3 –

dedicată reprezentanţior GAL, societatii civile şi structurilor de dezvoltare locală din

Regiunile Vest,

Nord- Vest si Centru “Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală GAL pentru perioada de

programare 2014 – 2020 a Uniunii Europene” care va avea loc la Hotelul Turnul Cetății

Brasov (centrul de perfectionare BCR) , vineri 19 februarie 2016.

Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală din România (FNGAL) în parteneriat cu

Asociatia Nevo Parudimos, membră a rețelei europene ERGO Network organizează o serie de

evenimente care urmăreşte acordarea sprijinului tehnic şi metodologic reprezentanţilor

Grupurilor de Acţiune Locală implicaţi în scrierea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Activitatea Federaţiei si a partenerilor săi se desfăşoră in contextul lansării „Ghidului

Solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală” – document

care a fost pus în dezbatere publică de catre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Suntem preocupaţi în mod special de coerenţa viitoarelor Planuri de Dezvoltare a Teritoriilor

LEADER, introducerea Măsurilor specifice GAL şi abordarea domeniilor sensibile pentru

dezvoltarea rurală: asociativitate, mici producători şi tineri femieri, servicii sociale în mediul

rural, sprijin acordat comunităţilor rrome dezavantajate, scheme de calitate şi protecţia

mediului.

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa office@fngal.ro.

 

SESIUNE 6: Vă adresăm invitaţia de a participa la Conferinţa Regională 2 – dedicată

reprezentanţior GAL, societatii civile şi structurilor de dezvoltare locală din Regiunile S-V

Oltenia si Sud Muntenia “Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală GAL pentru perioada

de programare 2014 – 2020 a Uniunii Europene” care va avea loc la Green House Hotel

Craiova, miercuri 17 februarie 2016.

Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală din România (FNGAL) în parteneriat cu

Asociatia Nevo Parudimos, membră a rețelei europene ERGO Network organizează o serie de

evenimente care urmăreşte acordarea sprijinului tehnic şi metodologic reprezentanţilor

Grupurilor de Acţiune Locală implicaţi în scrierea Strategiilor de Dezvoltare Locală.

Activitatea Federaţiei si a partenerilor săi se desfăşoră in contextul lansării „Ghidului

Solicitantului pentru participarea la selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală” – document

care a fost pus în dezbatere publică de catre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Suntem preocupaţi în mod special de coerenţa viitoarelor Planuri de Dezvoltare a Teritoriilor

LEADER, introducerea Măsurilor specifice GAL şi abordarea domeniilor sensibile pentru

dezvoltarea rurală: asociativitate, mici producători şi tineri femieri, servicii sociale în mediul

rural, sprijin acordat comunităţilor rrome dezavantajate, scheme de calitate şi protecţia

mediului.

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa

office@fngal.ro.

 

SESIUNE 7: Vineri, 26 Februarie 2016 București, Hotel Marshal Garden, Calea

Dorobanților, nr. 50 B, FNGAL invită reprezentanții GAL-urilor member la seiunea de

formare cu tematica:

– Crearea de cooperative și alte forme asociative prin Strategiile de Dezvoltare

Locală GAL

– Incluziunea comunităților rome prin proiecte/ Strategii de Dezvoltare Locală GAL

– Măsuri atipice și inovative pentru dezvoltarea economică în teritoriile LEADER

Pentru confirmarea participării vă rugăm transmiteti un email către adresa office@fngal.ro.