Potrivit unui nou raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, Uniunea Europeană ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a valorifica mai bine legătura dintre politicile sale privind sursele regenerabile de energie și dezvoltarea rurală.

Finanțarea pentru dezvoltare rurală poate juca un rol în atingerea obiectivelor privind energia din surse regenerabile stabilite la nivelul UE și la nivel național, dar zonele rurale ar trebui să profite și ele atunci când sprijinul pentru acest tip de energie provine din fondurile de dezvoltare rurală”, a declarat domnul Samo Jereb, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de raport.

Auditorii Curții au efectuat vizite în cinci state membre: Bulgaria, Franța (Normandia Inferioară), Italia (Toscana), Lituania și Austria. Ei au constatat că majoritatea statelor membre vizitate nu au utilizat fondurile de dezvoltare rurală pentru a acorda prioritate proiectelor de energie din surse regenerabile, care aveau și potențialul de a contribui la o dezvoltare rurală durabilă. Deși numeroase proiecte vizitate au obținut într-adevăr rezultate economice și de mediu pozitive, statele membre au finanțat și proiecte care creaseră un avantaj economic pentru titularii de proiecte, dar al căror impact pozitiv asupra zonelor rurale a fost limitat.

Comisia a emis orientări cuprinzătoare pentru statele membre cu privire la crearea și punerea în aplicare a programelor lor de dezvoltare rurală.

Cu toate acestea, parțial din cauza lipsei unei viziuni clare cu privire la sprijinul FEADR pentru energia din surse regenerabile, statele membre vizitate au adoptat doar o abordare strategică foarte generală față de sprijinul pentru acest tip de energie și nu au coordonat suficient sprijinul din FEADR cu diverse alte surse de finanțare disponibile la nivel național și la nivelul UE pentru energia din surse regenerabile, astfel încât să maximizeze impactul acesteia în zonele rurale.

La elaborarea viitoarei politici privind energia din surse regenerabile, Comisia și statele membre ar trebui să ia în considerare circumstanțele și nevoile comunităților și economiei rurale, să aibă în vedere posibilele efecte pozitive și negative ale politicilor și să asigure faptul că zonele rurale beneficiază de rezultate echitabile în cadrul acestor politici. Astfel, Comisia, în cooperare cu statele membre, ar trebui să dezvolte un dispozitiv relevant care s-ar putea inspira din mecanismul de analiză a politicilor din perspectiva mediului rural prevăzut în „Orientarea de politică nr. 1” din Declarația de la Cork 2.0 din 2016.

Raportul este disponibil aici  http://ow.ly/ybXG30iIRsh (ENG) și aici  (RO)