Comisia ia măsuri pentru a stimula încrederea în studiile științifice cu privire la siguranța alimentară

Comisia răspunde preocupărilor exprimate de cetățeni într-o Inițiativă a Cetățenilor Europeni cu o propunere de a îmbunătăți transparența studiilor științifice în zona siguranței alimentare.

Propunerea, care aduce după sine Verificarea Competențelor de către Comisie a Legii Alimentare Generale, care datează încă din 2002, având așadar nevoie de o revizuire, va:

 • oferi cetățenilor mai mult acces la informații trimise către Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară (EFSA) cu privire la aprobările legate de lanțul agro-alimentar
 • oferi posibilitatea unor studii adiționale cerute de Comisie
 • include cercetătorii Statelor Membre mai profund cu privire la aprobarea procedurilor

Primul vicepreședinte Frans Timmermans spune: „Astăzi adresăm preocupările cetățenilor pentru a îmbunătăți transparența cu privire la luarea deciziilor, pentru a oferi acces mai bun informațiilor relevante și pentru a asigura că evaluarea riscurilor bazată pe fapte științifice de încredere rămâne la baza deciziilor în acest sector sensibil al siguranței alimentare.”

Vytenis Andriukaitis, Comisarul European al Sănătății și Siguranței Alimentare, spune: „Evaluarea Uniunii Europene asupra riscurilor bazate pe fapte științifice de încredere cu privire la siguranța alimentară este una dintre cele mai acute la nivel global. La momentul actual, o îmbunătățim prin reguli mai transparente și prin comunicarea mai eficientă a riscurilor de-a lungul procesului. Prin această reformă cetățenii vor avea acces imediat la studii științifice care susțin aplicarea autorizației. Fac apel la Statele Membre și la Parlamentul European pentru a transforma rapid această propunere în lege, astfel încât să livrăm rezultate pentru cetățeni înainte de alegerile europene de anul viitor.”

Comisia propune o revizie a Regularizării Legilor Generale Alimentare, cuplată cu revizia a opt părți din sectorul legislativ, pentru a le alinia cu regulile generale și pentru a întări transparența în zona GMO, a aditivilor, a aromelor de afumătură, a materialelor ce au contact cu alimentele, a enzimelor și a aromelor, a protecției produselor din plante și a alimentelor inovatoare.

Elementele cheie ale propunerii sunt:

 • Asigurarea transparenței și sporirea acesteia, prin punerea la dispoziția cetățenilor a accesului automat și imediat la toate informațiile legate de siguranță asigurate de industrie în timpul procesului de evaluare a riscului;
 • Crearea unui Registru European comun al studiilor autorizate pentru a garanta trimiterea de companii spre autorizare a aplicațiilor cu informații relevante și care să nu rețină studiile nefavorabile;
 • Deschiderea către noi cereri de studii de către Autoritatea Europeană de Siguranță în Alimentație în urma cererii de către Comisia Europeană și finanțată din bugetul european;
 • Cererea consultațiilor de către părțile interesate și de către public a studiilor trimise de industrie pentru a veni în sprijinul cererilor de autorizație a produselor;
 • Creșterea implicării a Statelor Membre în guvernanța Autorității Europene de Siguranță în Alimentație pe zonele structurale și științifice;
 • Îmbunătățirea comunicării riscului către cetățeni, cu acțiuni comune pentru a spori încrederea consumatorilor prin promovarea publică, înțelegând și explicând prin metode mai bune atât opiniile științifice exprimate de Autoritatea Europeană de Siguranță în Alimentație, cât și baza riscului deciziilor de management.

Context

În 2002, Legea Generală a Alimentației a stabilit principiul analizei riscului ca principiu general al legilor alimentare europene. Acest lucru a creat un sistem de siguranță alimentară la nivel european în care responsabilitatea pentru evaluarea riscului (la nivel științific) și pentru managementul de risc (la nivel de politică) sunt păstrate separat. Autoritatea Europeană de Siguranță în Alimentație a fost stabilită ca o agenție europeană independentă responsabilă cu sfaturile științifice privind riscurile asociate cu lanțul de alimentație agro.

Rezultatele unei Verificări de validitate a Legii Generale Alimentare au fost publicate anul acesta și au confirmat că legislația acoperă obiectivele de bază, asigurând un nivel înalt de protecție a sănătății umane și de funcționare facilă a Pieței Interne. În mod particular, abordarea bazată pe risc a legii europene alimentare a ridicat per total nivelul de protecție împotriva riscurilor potențiale de siguranță alimentară. Cu toate acestea, Verificarea de validitate a evidențiat de asemenea grijile cetățenilor în legătură cu transparența studiilor științifice și a procesului de evaluare a riscurilor în lanțul agro-alimentar.

Pe 6 octombrie 2017, o inițiativă a cetățenilor europeni numită ‘Banarea glyphosatului și protejarea oamenilor și a mediului de pesticidele toxice‘ a fost trimisă Comisiei, conținând argumente suport de la 1 070 865 de europeni. Una dintre cererile inițiativei a fost de a îmbunătăți transparența studiilor științifice trimise către Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară și de a pune în evidență cererile de studii realizate de autoritățile publice. Comisia a eliberat răspunsul către această inițiativă pe 12 decembrie 2017. În total patru inițiative ale cetățenilor au colecționat peste 1 milion de semnături fiecare și până acum Comisia a luat măsuri pentru 3 dintre ele.

Următorii pași

 • Propunerile legislative vor fi acum trimise Parlamentului European și Statelor Membre pentru a fi adoptate
 • Comisia are ca obiectiv adoptarea acestei propune în perioada legislativă curentă, până la jumătatea anului 2019 pentru o implementare rapidă.

Cum?

În această bază, propunerea prevede o dezvăluire proactivă a studiilor din industrie. Abilitatea Autorității Europene de Securitate Alimentară de a recruta expertiza științifică necesară va fi garantată prin consolidarea resurselor de care dispune instituția și acordarea accesului către un fond larg al comunității științifice propus de Statele Membre.

Propunerea are în vedere Legea Generală Alimentară, focalizându-se pe transparența în cadrul analizei europene de risk, îmbunătățind fiabilitatea, obiectivitatea și independența studiilor utilizate de Autoritatea Europeană de Securitate Alimentară și revizuind guvernarea acesteia din urmă pentru a asigura dezvoltarea sa durabilă. Pentru a asigura uniformizarea legală a legilor alimentare în cadrul european este necesară revizuira a 8 acte referitoare la lanțul alimentar: GMO (cultivarea și utilizarea alimentației), aditivii alimentari, aromele de afumătură, materialele ce intră în contact cu alimentele, enzimele și aromele alimentare, protecția produselor din plante și produsele alimentare inovative.

Comisia propune ca toate studiile ce conțin informații ce urmează a fi trimise către Autoritatea Europeană de Securitate Alimentară pentru analiza de risc să fie făcute publice proactiv și automat, în stadiul incipient al procesului. Informațiile confidențiale vor fi protejate în circumstanțe justificate, doar în cazul în care acțiunea ar fi pentru ptecția sănătății publice, a sănătății animalelor sau a protecției mediului sau în cazul în care informația face parte din concluziile personale ale EFSA și sunt în relație cu efectele asupra sănătății ce pot fi prevăzute. Studiile vor fi făcute publice, valabile și ușor accesibile în format electronic prin site-ul Autorității Europene de Securitate Alimentară, cu posibilitatea de a le căuta, downloada și printa. Alte măsuri care vor asigura un proces de analiză independent și transparent sunt după cum urmează:

 • Un registru al studiilor cerute. Acest lucru va oferi un mecanism prin care EFSA să poată verifica dacă toate studiile cerute de aplicanți în contextul aplicării pentru autorizare au fost trimise.
 • Consultarea părților interesate și a publicului general pentru a asigura accesul larg la dovezi existente pe care să se bazeze analiza.
 • Controale și audit de către Comisie care să asigure conformitatea laboratoarelor/studiilor la standarde.
 • Posibilitatea Comisiei de a cere Autorității realizarea de studii în circumstanțe excepționale pentru a verifica dovezile trimise deja.

Drepturile de proprietate intelectuală, exclusivitatea datelor și protecția datelor va fi garantată de legislația europeană în vigoare.

Această propunere acoperă întregul lanț agricol.

Schimbările vor presupune reînnoirea autorizațiilor pentru substanțele aflate deja pe piață. Aplicantul va trebui să anunțe în avans studiile planificate pentru a reînnoi cererea. EFSA va lansa în acest caz consultarea părților interesate de aceste studii planificate, putând oferi sfaturi aplicanților referitor la conținutul dosarului de aplicare.

Informații adiționale

Textul propunerii este valabil aici