Propunerile legislative ale Comisiei Europene pentru modernizarea și simplificarea Politice Agricole Comune pentru perioada 2021-2027 se anunță mai flexibile, bazate pe rezultate și performanță. 

Noua Politica Agricolă Comună va fi bazată pe 9 obiective generale care reflectă importanța economică, de mediu și socială și va prioritiza rezultatele și performanța în detrimentul regulilor și a conformității. Aceasta va introduce o abordare personalizată, oferind o mai mare libertate statelor membre UE de a decide cum să atingă mai eficient obiectivele fără a-și neglija propriile nevoi.

Conform propunerii, din bugetul general UE din data de 2 mai 2018, PAC-ului îi vor fi alovate 365 de miliarde de euro, inclusiv 265,2 miliarde pentru tranzacții directe, 20 de miliarde pentru măsurile de susținere ale pieței și 78.8 miliarde pentru dezvoltarea rurală.

De ce este nevoie de o reformă a PAC-ului?

Încă din 1962, Politica Agricolă Comună și-a îndeplinit cu succes obiectivul inițial de a oferi suport financiar fermierilor pentru a garanta produsele de înaltă calitate, sigure și accesibile, pentru cetățenii europeni. Adaptabilitatea PAC-ului în tot acest timp i-a asigurat relevanța/ Lumea se dezvoltă rapid și o dată cu ea și provocările cu care se confruntă nu doar fermierii, ci societatea în general. Schimbările climatice, volatilitatea prețurilor și nesiguranța economică, depopularea rurală și impotanța crescândă a comerțului global: fermierii se adaptează constant la circumstanțe și legislatorii trebuie să le asigure susținerea adecvată pe termen mediu și lung.

PAC-ul duce mai departe tranziția către o agricultură sustenabilă. Este nevoie să se mențină reziliența sectorului și să susțină veniturile și viabilitatea fermierilor. Este nevoie să se asigure că agricultura își joacă rolul pe deplin când vine vorba de mediu și de schimbările climatice și de asemenea să acomodeze pe deplin inovațiile digitale care să ușureze munca fermierilor, să reducă birocrația și să susțină regenerările din generație în generație. Cu peste 50% din populația europeană locuind în zonele rurale, eforturile sunt necesare pentru a menține aceste zone atractive și vitale ca spații de locui în materie de creștere și locuri de muncă, dar și ca infrastructură, mobilitate și servicii de bază. Contribuind la dinamica economică în zonele rurale și la viața socio-culturală, agricultura europeană joacă un rol important asemenea PAC-ului care țintește să mențină agricultura sustenabilă în toată Europa și investind în dezvoltarea zonelor rurale și a comunităților.

Propunerile legislative actuale introduc o politică simplificată și modernizată care să facă față acestor provocări și obiective.

 

Ce buget va fi valabil pentru PAC-ul 2021-2027?

Propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual (MFF) 2021-2027 include 365 de miliarde de euro pentru PAC (la valoarea curentă). Această sumă corespunde unui procent de 28,5% din bugetul total alocat perioadei 2021-2027. Din această sumă alocată PAC-ului, 265.2 miliarde de euro sunt pentru tranzacțiile directe, 20 de miliarde pentru măsurile de susținere a pieței și 78.8 miliarde de euro pentru dezvoltarea rurală.

O sumă adițională de 10 miliarde de euro va fi valabila prin programul de cercetare Horizon Europe pentru a susține cercetările specifice și inovația în alimentație, agricultură, dezvoltarea rurală și bio-economie.

 

Care sunt obiectivele viitoarei PAC?

Viitoarea Politică Agricolă Comună se va focaliza pe 9 obiective generale care reflectă importanța economică, de mediu și socială a politicii:

 1. Susținerea venitului viabil al fermierilor și reziliența de-a lungul teritoriului european pentru a evidenția siguranța alimentară;
 2. Punerea în evidență a orientării pieței și creșterea competitivității prin intensificarea cercetărilor, a tehnologiei și digitalizării;
 3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul de valori;
 4. Contribuirea la atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea și dezvoltarea energiei sustenabile;
 5. Menținerea dezvoltării durabile și managementul eficient al resurselor naturale precum apa, pământul și aerul;
 6. Contribuirea la protecția biodiversității, punerea în evidență a serviciilor de mediu și conservarea habitatelor și a peisajelor;
 7. Atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării afacerilor în zonele rurale;
 8. Promovarea angajărilor, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, incluzând bio-economia și silvicultura sustenabilă;
 9. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii europene la cererile societății cu privire la alimentație și sănătate, inclusiv alimentele sigure, nutritive și sustenabile, precum și a bunăstării animalelor.

Nutrind cunoștințele, inovația și digitalizarea în agricultură și în zonele rurale este un obiectiv crucial.

 

Cum se vor atinge aceste obiective?

Viitoarea Politică Agricolă Comună va aduce mai multe beneficii cetățenilor în timp ce va simplifica și moderniza modul în care funcționează politica, atât pentru fermieri, cât și pentru Statele Membre. În locul regulilor și a conformității, atenția se va îndrepta asupra rezultatelor și performanței. Plecând de la o abordare universală la una personalizată, se urmărește apropierea de cei care o implementează. Această abordare va oferi statelor membre o mai mare libertate de a decide cum să atingă obiectivele comune răspunzând în același timp nevoilor specifice ale fermierilor, ale comunităților rurale și ale societății în general.

La nivel european, atenția se va îndrepta către:

 • setarea obiectivelor comune;
 • listarea intervențiilor necesare și a unui ghid comun de măsuri care să fie utilizat de statele membre în atingerea obiectivelor comune;
 • conservarea pieței și nivelarea terenului pentru fermierii din întreaga Uniune Europeană;
 • asigurarea măsurilor de siguranță care să garanteze că politica își va atinge scopul;
 • oferirea unui set de indicatori care să analizeze progresul.

Statele Membre for putea să-și personalizeze metodele de lucru pentru nevoile specifice, planificând modul în care vor face asta într-un plan strategic cuprinzător. Aceste planuri strategice vor crea o imagine de ansamblu asupra modului în care fiecare țară își propune să atingă obiectivele PAC-ului, având în vedere propriile nevoi. Planurile vor seta de asemenea standarde pentru atingerea acestor obiective; progresul către aceste standarde va fi analizat la nivel de Stat Membru și verificat de Comisia Europeană într-un exercițiu anual de monitorizare și revizuire.

Fiecare plan strategic al PAC va avea nevoie de aprobare în prealabil de către Comisia Europeană pentru a asigura conformitatea cu obiectivele generale ale UE și de a conserva natura politicii pentru a nu distorsiona piața sau de a conduce la răspunderi suplimentare asupra beneficiarilor sau administratorilor.

 

Cum vor fi analizate rezultatele?

Un set de indicatori comuni va fi adoptat la nivel european pentru a asigura terenul fermierilor din fiecare stat membru. Anual, țările vor trimite un raport de performanță către Comisie pentru a ilustra progresul pe care l-au realizat bazat pe acești indicatori specifici. Comisia va analiza rapoartele și va emite o serie de recomandări pentru îmbunătățirea performanței dacă este necesar.

Un nou sistem de posibile sancțiuni și recompense va fi de asemenea introdus pentru a asigura progresul. Spre exemplu, statele membre care îndeplinesc obiectivele de climat, mediu și biodiversitate vor fi eligibile pentru o recompensă de maxim 5% din bugetul alocat dezvoltării rurale la finalul perioadei. Totodată, atunci când raportul anual de performanță indică o insuficiență a progresului, Comisia va putea interveni pentru a se asigura că fondurile sunt mai bine orientate către rezultate. Acest lucru ar putea implica, spre exemplu, impunerea unui plan de acțiune pentru a readuce pe picioare programul național, suspendarea plăților sau realocarea lor, în funcție de natura problemelor.

 

Cum se simplifică lucrurile pentru fermieri și administrațiile naționale și cum se modernizează PAC-ul?

Fermierii știu mai bine decât oricine de ce ajutor au nevoie pentru a-și îmbunătăți performanțele. Cu noile planuri strategice ale PAC, statele membre pot lucra alături de fermieri pentru a determina nevoile la nivel național sau regional pentru a atinge obiectivele europene stabilite, cu o mai mare flexibilitate de a alege măsurile potrivite pentru a obține rezultate. Lista măsurilor generale adoptate la nivel european va fi simplificată – spre exemplu, noua Politică Agricolă Comună definește opt arii mari de acțiune în cadrul dezvoltării rurale (mediu și climat, tinerii fermieri, instrumente de management al riscului, cunoștințe și informații etc.) în locul celor 69 de măsuri și sub-măsuri. Dându-le libertatea statelor membre de a răspunde propriilor nevoi va simplifica și eficientiza metoda prescriptivă în mod excesiv și universală care este utilizată la momentul actual.

Comisia se va concentra de asemenea pe siguranța că sistemele de guvernare ale statelor membre vor lucra eficient, dându-le ocazia în schimb să decidă dacă propunerile sunt eligibile pentru susținerea UE în locul verificării eligibilității fiecărui proiect și beneficiar în parte așa cum se procedează în mod curent.

Noua PAC va încuraja inițiativa noilor tehnologii, atât din partea fermierilor, cât și a administrațiilor naționale, pentru a simplifica metoda de lucru. Spre exemplu, un nou sistem de monitorizare va fi dezvoltat în baza observațiilor activităților agricole anuale. Acest lucru va înlocui, oriunde este posibil, metodele de control tradiționale cum ar fi controalele spontane, reducând semnificativ sarcinile de control. Alte instrumente digitale cum ar fi aplicația geo-spațială (GSA) care utilizează tehnologia sateliților pentru a le da posibilitatea fermierilor de a-și analiza și ține sub control terenul și deci de a reduce numărul de erori în declarații și de a evita penalitățile sunt de asemenea încurajate. Aplicațiile fermierilor pentru suport direct vor veni precompletate de administrațiile statelor membre cu cât mai multe informații de încredere posibil, utilizând instrumentele deja existente precum sistemul de identificare a parcelelor de teren, economisind astfel timpul fermierilor.

Sub noua Politică, statele membre vor trebui să facă valabil pentru fermieri un sistem de servicii de consultare care vor acoperi o gamă variată de probleme detaliate în reglementări. Acestea includ printre altele: sgaturi cu privire la toate cerințele și condițiile la nivel de fermă care decurg din planul strategic PAC al fiecărei țări în parte; modul în care să se conformeze legislației de mediu cu privire la ape, pesticide, aer curat etc; managementul de risc; și acces la inovație și tehnologie. Aceste servicii de consultanță vor fi incorporate în sistemele de cunoștințe și inovație agriculturală a statelor membre (numite AKIS: Agrigultural Knowledge and Innovation Systems) care includ cercetători, organizațiile de fermieri și alte părți interesate.

 

Cum vor beneficia tinerii fermieri de viitoarea Politică Agricolă Comună?

Atragerea tinerilor în sectorul agricol și susținerea lor în a-și croi drumul către o afacere viabilă este una dintre prioritățile PAC-ului dincolo de 2020. Tinerii fermieri vor beneficia de un număr de măsuri, unele obligatorii, altele opționale:

 • statele membre vor trebui să rezerve cel puțin 2% din bugetul alocat la nivel național pentru tranzacțiile directe tocmai pentru a susține tinerii fermieri să își înceapă cariera în domensiu, fie sub formă de plată suplimentară venitului lor de bază sau prin granturi; țările sunt libere să pună deoparte o sumă mai mare pentru a încuraja tinerii fermieri dacă simt nevoia să facă acest lucru;
 • suma maximă ce poate fi accesată de tinerii fermieri și de start-upurile din mediul rural va crește la 100 000 de euro;
 • fiecare plan strategic PAC al fiecărei țări va trebui să prezinte o strategie specifică pentru a atrage și susține tinerii fermieri, inclusiv modul în care susținerea națională și europeană pot fi utilizate substanțial și mai eficient;
 • fondurile de dezvoltare rurală pot fi utilizate ca scheme suport ce țintesc la îmbunătățirea accesului la teren și la transferul de teren, o barieră tradițională majoră a tinerilor fermieri aflați la început de drum. Aceste scheme pot include: parteneriate între generații de fermieri, succesiunea fermelor și serviciile de facilitare a compatibilității dintre tinerii fermieri și cei mai experimentați etc.
 • tinerii fermieri vor continua să beneficieze de suportul pentru investiții și de trainingul/transferul de informații susținut de fondurile de dezvoltare rurală;
 • statele membre vor avea libertatea să stabilească instrumente financiare susținătoare a capitalului de lucru pentru tinerii fermieri care deseori se lovesc de dificultăți semnificative obținând profit având în vedere investițiile serioase și veniturile raportate în faza de start-up. Comisia va pune în evidențp de asemenea cooperarea cu Banca de Investiții Europene, în mod special prin platforma fi-compass, pentru a învăța din experiențe și bune practici referitoare la scheme specifice pentru tinerii fermieri.

 

Cum va susține noua Politică Agricolă Comună acțiunea de protecție a mediului și climatului?

3 din 9 obiective specifice ale viitoarei PAC vor privi mediul si clima – acoperind probleme e de schimbare de climă, resurse naturale, biodiversitate, habitate și peisaje.

În Planurile Strategice PAC, statele membre vor trebui să explice cum intenționează să atingă aceste obiective, asigurându-se că fermierii îndeplinesc toate cerințele cu privire la mediu și climă. Acestea vor detalia de asemenea cum vor utiliza fondurile pentru a-și susține strategia. Obiectivele vor fi setate și analizate anual pentru a măsura progresul.

Asigurarea unui nivel înalt de ambiție privitor la climă, mediu și biodiversitate va fi atins printr-o varietate de moduri:

Un nou sistem de condiții va lega suportul financiar al tuturor fermierilor (și a ariei animaliere) de aplicarea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Condiționarea acordării susținerii pe baza standardelor înalte este o îmbunătățire asupra regulilor curente ale PAC-ului actual.

Un nou sistem de așa-numitele ”scheme eco”, finanțate din alocările naționale de tranzacții directe, va fi obligatoriu pentru statele membre, deși fermierii nu vor fi obligați să le adopte. Aceste scheme eco vor trebui să adreseze obiectivele PAC-ului referitoare la mediu și climat în moduri complementare celorlalte instrumente relevante valabile și să treacă dincolo de ceea ce se cere deja în condițiile obligatorii. Cu toate acestea, va fi la latitudinea fiecărui stat membru să le croiască așa cum vor credea de cuviință. Un exemplu ar fi o schemă-eco de a finanța acțiunile de neutilizare a fertilizatorilor pentru a îmbunătăți calitatea apelor. Plățile implicate ar putea fi oferite ca venituri suplimentare către tranzacțiile directe către fermieri sau ca scheme de sine stătătoare ale căror valori financiare sunt bazate pe costuri extra și pierderi de venit ale fermierilor.

Statele memre vor trebui să dedice cel puțin 30% din bugetul alocat dezvoltării rurale pentru măsurile de mediu și climă. Fondurile de dezvoltare rurală vor fi utilizate pentru a susține acțiunile prietenoase cu mediul, în mod particular așa-numitele ”angajamente agri-mediu-climă” care vor trebui oferite în mod obligatoriu de statele membre, dar opționale pentru fermieri. Bugetele de dezvoltare rurală pot fi utilizate pentru a finanța o serie de alte acțiuni cum ar fi transferul de cunoștințe, investițiile eco, inovația și cooperarea. Acest tip de susținere poate privi fermierii, managerii silvici și alte părți interesate din zonele rurale.

Finanțarea pentru măsurile legate de mediu în zonele cu reglementări de mediu cum ar fi zonele muntoase sau de coastă vor fi acum o parte adițională (30%) din dezvoltarea rurală.

Împreună cu angajamentul Uniunii de a implementa Acordul de la Paris și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite, acțiunile de mediu prevăzute în PAC vor constitui 40% din bugetul total alocat.

 

Care este rolul cercetării, al inovării și a noilor tehnologii în viitoarea PAC?

Viitoarea Politică Agricolă Comună va încuraja din ce în ce mai mult investițiile în cunoștințe și inovare și va permite fermierilor și comunităților rurale să beneficieze de acestea. Instrumentul principal în susținerea inovației sub noua PAC va continua să fie Parteneriatul European de Inovare (EIP-AGRI), în mod special prin susținerea proiectelor inovatoare venite de la grupurile operaționale direct implicate în implementare. Abordarea inovării EIP-AGRI se concentrează asupra schimbului de informații în care actorii sunt implicați în proces în mod interactiv.

Fonduri adiționale de 10 miliarde de euro vor fi valabile prin programul de cercetare european Horizon Europe pentru a susține cercetări și inovații specifice în sectorul alimentar, în agricultură, dezvoltare rurală și bio-economie. Horizon Europe va avea un rol pivotal în co-crearea cunoștințelor necesare pentru a moderniza sectorul agricol. Sinergiile stabilite între Horizon Europe (cu proiecte transnaționale) și PAC (cu proiecte regionale/locale și rețelele PAC) vor ajuta la construirea unui conținut de cunoștințe în sectorul agricol și al unui sistem de inovație care țintește să accelereze absorbția practicilor inovative printre toți actorii din zonele rurale.

 

Cum va ajuta noua PAC fermierii de a face față crizelor și riscurilor?

PAC-ul curent deja ajută fermierii să facă față  nesiguranței profesiei lor prin susținerea financiară (tranzacții directe), măsuri aplicate pieței, instrumente de suport pentru managementul de risc și formarea și investițiile din cadrul dezvoltării rurale.

Noua PAC menține această abordare, inroducând noi îmbunătățiri:

 • proviziile curente pentru intervenția publică, stocurile private și măsurile excepționale rămân neschimbate și rămân valabile pentru a susține fermierii europeni în caz de nevoie;
 • statele membre vor avea în viitor posibilitatea de a dedica până la 3% din alocarea pentru primul pilon pentru a susține alte sectoare decât cele care beneficiază deja de programele sectoriale (precum fructele, legumele, vinul sau uleiul de măsline). Scopul este de a stimula acțiunile organizațiilor producătoare în favoarea competiției, a dezvoltării durabile și a managementului de risc, printre altele.
 • Practica existentă de a pune deoparte o parte din fondurile pentru pilonul 1 va fi menținută pentru a crea o ”rezervă agricolă”, care poate fi utilizată pentru măsurile de echilibrare a pieței și măsuri de susținere excepționale. Această rezervă va fi de cel puțin 400 de milioane de euro în total pentru fiecare an și va fi completată adăugând rezerva din 2020 (aflată sub actualul PAC și MFF) la cea din 2021; în anii următori, toate fondurile neutilizate vor fi adăugate următorilor ani. Adăugarea rezervei în detrimentul opțiunii de a o reînnoi în fiecare an și de a realoca fondurile neutilizate statelor membre va reduce povara administrativă în mod semnificativ;
 • statele membre vor trebui să ofere instrumente de management al riscului pentru a ajuta fermierii să gestioneze producția – și veniturile – riscuri ce sunt în afara controlului lor. Acest tip de susținere, care va lua forma contribuțiilor financiare, va fi obligatorie pentru toate statele membre. Susținerea diferitelor acțiuni precum investițiile și formarea fermierilor ce îi va ajuta pe aceștia să prevină riscurile sau să se confrunte cu consecințele va fi obligatorie în cadrul dezvoltării rurale;
 • o platformă la nivel european de management de risc în forma unei rețele de părți interesate se va forma pentru a ajuta toți actorii implicați, de la fermieri, autorități publice și instituții de cercetare la sectorul privat, schimbând cunoștințe și schimbând experiențe și bune practici;
 • va fi de asemenea posibil de a folosi instrumentele financiare pentru a facilita accesul la capital de lucru, spre exemplu de a ajuta fermierii să depășească o criză temporară de lichidare cauzată de crize neașteptate;
 • programul Horizon 2020 va finanța cercetarea asupra managementului de risc, digitalizarea fermelor și utilizarea inteligentă a datelor în agricultură în timp ce Parteneriatul European de Inovare poate susține de asemenea proiecte în aria managementului de risc.

 

Cum va contribui noua PAC la viitorul zonelor rurale europene?

Cu peste 50% din populația europeană trăind în zonele rurale, este important să se asigure că acestea rămân active, dinamice și sustenabile; cu locuri de muncă de bună calitate, creștere economică și acces la infrastructura de calitate, mobilitate și servicii de bază. Agricultura este în centrul multor comunități rurale și prin susținerea fermierilor și a comunităților rurale, și deci și PAC-ul.

Simplificarea dezvoltării rurale, cu obiective large stabilite la nivel european și mai multă flexibilitate pentru statele membre de a-și stabili acțiunile în funcție de nevoile specifice, va asigura că susținerea dezvoltării rurale rămâne eficientă pe teritoriul european. Creșterea ratei de co-finanțare pentru statele membre le va oferi posibilitatea de a menține un nivel ambițios al investițiilor în zonele rurale.

De aceea fondurile viitoare către dezvoltarea rurală vor fi țintite în locurile în care pot aduce o valoare adăugată reală – dezvoltarea economiei locale, rurale și agricole – lăsând celelalte fonduri europene să se concentreze asupra proiectelor mari de infrastructură, inclusiv creșterea benzii de conectivitate. Un element cheie în viitoarea politică de dezvoltare rurală va fi promovarea Satelor Inteligente în zonele rurale împreună cu îmbunătățirea infrastructurii locale.

 

Care este diferența dintre prețurile curente și cele viitoare și care sunt economiile reale în bugetul viitoarei PAC? Cum va fi distribuit bugetul PAC între statele membre?

Comisia a oferit o transparență fără precedent prezentând pentru prima dată propunerea noul buget european de lungă durată atât în prețurile curente, cât și în cele ale anului 2018.

Cu toate acestea, prețurile curente reprezintă sumele reale pe care beneficiarii finali le vor obține de la bugetul european. Fiecare buget european anual este confirmat în prețuri curente, iar statele membre vor contribui la bugetul european total în prețuri curente.

Această metodologie a fost utilizată în trecut pentru a exprima bugetul PAC, făcând propunerile curente direct comparabile cu bugetele trecute.

Prețurile constante, care nu iau în calcul inflația, sunt utilizate pentru a compara impactul economic al investițiilor pe o perioadă mai lungă de timp. Este ușor de trecut de la prețuri constante la prețuri curente și invers deoarece Comisia utilizează (și a utilizat întotdeauna) un indicator anual fix de creștere a inflației cu 2% atunci când sunt realizate calculele.

Astfel, este propusă o reducere de aproximativ 5% a bugetului PAC în prețuri curente; acesta este echivalentul unei reduceri de aproximativ 12% în prețurile constante 2018 (fără inflație).

 

Care sunt următorii pași?

Propunerile pentru cele trei reglementări pentru PAC 2021-2027 vor fi trimise către Parlamentul European și către Consiliu. Co-legislatorii vor fi apoi responsabili de a ocupa pozițiile respective în relație cu propunerile Comisiei.

Un acord asupra bugetului total de lungă durată și a propunerilor sale sectoriale este estențial pentru a asigura că fondurile europene încep să aducă rezultate practice pe cât de curând posibil și că fermierilor le sunt asigurate siguranța și previzibilitatea necesare pentru deciziile lor antreprenoriale.

Întârzierile similare celor de la începutul perioadei bugetare 2014-2020 ar putea însemna că fermierii și administrațiile naționale nu ar beneficia de birocrația redusă, de flexibilitatea mai mare și de rezultatele mai eficiente ale noii PAC. Orice întârziere în apobarea viitorului buget va întârzia de asemenea startul miilor de potențiale proiecte de pe teritoriul european care să suțină fermierii și comunitățile rurale, confruntându-se cu probleme diverse, de la intensificarea protecției mediului la atragerea noilor fermieri.

Un acord pentru bugetul de lungă durată în 2019 ar acorda o tranziție ușoară dintre actualul buget de lungă durată (2014-2020) și noul buget și ar asigura previzibilitatea și continuitatea fondurilor spre beneficiul tuturor.

 

Alocarea per stat membru în prețuri curente – în milioane de EUR
Tranzacții directe Piețe Dezvoltare rurală TOTAL
BE 3 399.2 3.0 470.2 3 872.4
BG 5 552.5 194.5 1 972.0 7 719.0
CZ 5 871.9 49.5 1 811.4 7 732.9
DK 5 922.9 2.1 530.7 6 455.6
DE 33 761.8 296.5 6 929.5 40 987.8
EE 1 243.3 1.0 615.1 1 859.4
IE 8 147.6 0.4 1 852.7 10 000.7
EL 14 255.9 440.0 3 567.1 18 263.1
ES 33 481.4 3 287.8 7 008.4 43 777.6
FR 50 034.5 3 809.2 8 464.8 62 308.6
HR 2 489.0 86.3 1 969.4 4 544.6
IT 24 921.3 2 545.5 8 892.2 36 359.0
CY 327.3 32.4 111.9 471.6
LV 2 218.7 2.3 821.2 3 042.1
LT 3 770.5 4.2 1 366.3 5 140.9
LU 224.9 0.2 86.0 311.2
HU 8 538.4 225.7 2 913.4 11 677.5
MT 31.6 0.1 85.5 117.1
NL 4 927.1 2.1 512.1 5 441.2
AT 4 653.7 102.4 3 363.3 8 119.4
PL 21 239.2 35.2 9 225.2 30 499.6
PT 4 214.4 1 168.7 3 452.5 8 835.6
RO 13 371.8 363.5 6 758.5 20 493.8
SI 903.4 38.5 715.7 1 657.6
SK 2 753.4 41.2 1 593.8 4 388.4
FIN 3 567.0 1.4 2 044.1 5 612.5
SE 4 712.5 4.1 1 480.9 6 197.4
Alocarea per stat membru în prețuri constante 2018 – în milioane de EUR
Tranzacții directe Piețe Dezvoltare rurală TOTAL
BE 3 020.8 2.6 417.9 3 441.3
BG 4 930.2 172.8 1 752.4 6 855.4
CZ 5 218.2 44.0 1 609.7 6 871.9
DK 5 263.5 1.8 471.6 5 736.9
DE 30 003.0 263.5 6 158.0 36 424.5
EE 1 102.4 0.9 546.6 1 650.0
IE 7 240.5 0.4 1 646.4 8 887.3
EL 12 668.8 391.0 3 170.0 16 229.8
ES 29 750.3 2 921.7 6 228.2 38 900.2
FR 44 464.1 3 385.1 7 522.4 55 371.6
HR 2 207.7 76.7 1 750.1 4 034.5
IT 22 146.8 2 262.1 7 902.2 32 311.0
CY 290.8 28.8 99.5 419.1
LV 1 967.4 2.0 729.7 2 699.2
LT 3 343.9 3.7 1 214.2 4 561.7
LU 199.9 0.2 76.5 276.5
HU 7 587.8 200.6 2 589.1 10 377.4
MT 28.0 0.1 75.9 104.1
NL 4 378.5 1.8 455.0 4 835.4
AT 4 135.6 91.0 2 988.8 7 215.5
PL 18 859.5 31.3 8 198.2 27 088.9
PT 3 741.0 1 038.6 3 068.1 7 847.7
RO 11 869.7 323.0 6 006.1 18 198.8
SI 802.8 34.2 636.1 1 473.1
SK 2 444.5 36.6 1 416.3 3 897.5
FIN 3 169.0 1.2 1 816.6 4 986.8
SE 4 187.7 3.7 1 316.0 5 507.4