Planul de acțiune pentru extinderea rețelei de internet de mare viteză în zonele rurale

O perspectivă rurală de Jan Dröge,
Directorul Facilității de Suport al Rețelelor BCO

 

Conectivitatea la internet de mare viteză în zonele rurale este încă la aproape jumătate din media pe zona europeană (47% vs. 80%). În ciuda progresului în unele zone rurale, diferența nu se îngustează, întrucât orașele progresează odată cu zonele rurale care își îmbunătățesc conectivitatea. Lucrurile se mișcă în direcția care trebuie, dar dacă scopul este ca 100% din europeni, incluzând zonele rurale, să aibă conexiune la internet de mare viteză până în 2020, ritmul trebuie accelerat.

Comisia Europeană este dedicată acestui obiectiv și a realizat un Plan de Acțiune pentru rețelele din zonele rurale.

 • Acțiunea 1: înființarea Birourilor de Competență a Rețelei ( Rețeaua BCO).  Rețeaua BCO va ajuta la îmbunătățirea conectivității la internet în zonele rurale. Ei vor fi ghid al administrațiilor publice, al operatorilor telecom și toate celelalte părți publice și private interesate în dezvoltarea infrastructurii rețelei și a serviciilor de internet. Scopul lor este să adune informații legate de rețea, precum fonduri, probleme de regulament sau tehnologie, într-un singur punct de contact în cadrul țărilor și regiunilor europene.
 • Acțiunea 2: lansarea ”misiunilor de rețea” către statele membre și regiuni cu niveluri mici de acoperire a rețelei de internet. Aceste misiuni vor aduna experți din cadrul Comisiei care pot oferi asistență tehnică pentru a descurca problemele administrative și financiare care presupun îndeplinirea acestui obiectiv.
 • Acțiunea 3: designul unei ”metodologii comune” pentru planificarea, raportarea și monitorizarea investițiilor în dezvoltarea rețelei.
 • Acțiunea 4: introducerea unui ”test anti-rural” care să prioritizeze infrastructura rețelei rurale în reprogramarea oricărui fond structural și de investiții cu scopul de a evita o creștere și mai mare a diferenței digitale dintre zonele rurale și zonele bine deservite.
 • Acțiunea 5: updatarea ghidului Comisiei pentru investițiile în rețelele de mare viteză pentru a ajuta comunitățile să lanseze proiecte de succes.
 • Acțiunea 6: designul unui ”cadru al rețelei rurale” pentru a ajuta la implementarea investițiilor în rețeaua de mare viteză din zonele rurale.

Din ianuarie 2017, Rețeaua BCO a crescut și s-a extins pentru a include rețele și la nivel regional. Membrii Rețelei contribuie la planificarea infrastructurii și a extinderii acesteia printr-o coordonare mai rapidă și mai bună, în mod special în acele zone unde investițiile private eșuează.

Telecomunicațiile sunt un sector liberal. Într-adevăr, în majoritatea Europei, investițiile în rețea sunt conduse de operatori privați. Intervenția guvernului nu are loc decât în cazurile când investițiile private eșuează. În cele mai frecvente cazuri, zonele rurale și cele izolate sunt cele care suferă cel mai mult din cauza investițiilor private scăzute din cauza lipsei profitului pentru investitori. Populația scăzută, veniturile mici sau skill-urile digitale ale rezidenților, îmbătrânirea accelerată sau diminuarea populației sunt unele dintre motivele care demotivează investițiile în zonele rurale. Aceste provocări demografice sunt deseori cumulate cu dificultăți geografice caracterizate prin izolare, cum ar fi zonele montane, insule sau regiuni sub-arctice.

 

Nevoia serviciilor rurale

Rețeaua BCO a lucrat pe parcursul ultimului an în colaborare cu ENRD, în mod notabil la Grupul Tematic Satele Inteligente. Satele Inteligente nu sunt în mod exclusiv despre serviciile digitale, dar transformarea digitală poate fi un important element al dezvoltării rurale și a regenerării zonelor rurale. Conectivitatea este un element de bază esențial pentru orice strategie digitală a mediului rural. Nu este posibil să ai Sate Inteligente fără o rețea bine pusă la punct.

Diversele ateliere organizate de ENRD, și în mod specific atelierul de inovare rurală organizat împreună cu OECD, au arătat că părțile interesate din zonele rurale au nevoie de o înțelegere aprofundată a beneficiilor conectivității. Într-adevăr, deseori conectivitatea este discutată ca un scop în sine, în timp ce competitivitatea zonelor rurale depinde de cum poate fi această conectivitate utilizată ca o pârghie pentru a contribui la diversificare și creștere.

Feedback-ul primit de la aceste ateliere a făcut referire la o nevoie clară de înțelegere a serviciilor digitale de care pot beneficia zonele rurale.

ENRD și Rețelele BCO lucrează în consecință împreună pentru a promova beneficiile pe care le poate aduce transformarea digitală.

Bazate pe munca depusă în anul anterior, domeniile principale care pot beneficia de transformarea digitală pot fi categorizate după cum urmează:

 • agricultura smart;
 • comerțul electronic (e-commerce) pentru firmele medii și mici locale;
 • serviciile sociale precum sănătatea și azilele de bătrâni;
 • serviciile comunitare precum soluții de transport la comun (nu în comun! spre exemplu car sharing, bike sharing etc.);
 • serviciile guvernamentale digitale;
 • comunicarea / accesul, atât private, cât și publice.

În multe cazuri, digitalizarea oferă serviciilor care au decis să nu investească în mediul rural posibilitatea să ofere aceste servicii din nou, printr-un mediu diferit. În unele cazuri, aceste servicii sunt oferite de administrațiile publice, în timp ce în altele, tehnologia oferă posibilitatea inovațiilor sociale să preia frâiele acolo unde serviciile publice au încetat activitatea sau au eșuat.

Aspectul comunicării este cheia; aceasta oferă posibilitatea cetățenilor și întreprinderilor să își ducă existența în zone izolate în timp ce participă în mod activ și cu succes la economia globală.

ENRD a adunat o bază de date de bune practici în jurul acestor inițiative. Baza de date crește cu fiecare zi. Rețeaua BCO promovează în mod activ aceste referințe astfel încât cei care planifică infrastructura să aibă în vedere nevoile comunităților rurale pe parcursul dezvoltării proiectelor de investiții.

Un atelier din aprilie 2018 a arătat că aproape 80% din rețelele BCO nu cunosc munca depusă de Rețelele Rurale Naționale din țara lor. Într-adevăr, majoritatea rețelelor BCO își desfășoară activitatea fie în cadrul Autorității Naționale de Reglementare sau în cadrul Ministerului de Telecomunicații. Poate că din punct de vedere istoric dezvoltarea rurală nu a fost o grijă principală pentru aceste administrații. Prin adunarea părților interesate în zonele rurale și a celor care promovează investițiile publice, Rețeaua BCO și ENRD contribuie la o planificare mai bună a dezvoltării rețelei digitale din zonele rurale.

 

Următorii pași

Activitățile descrise mai sus sunt în mare parte focalizate în jurul Acțiunii 1 a Planului de Dezvoltare a Rețelei Digitale Rurale – creșterea și închegarea Rețelei BCO. Cooperarea strânsă dintre ENRD și BCO a oferit posibilitatea aducerii realității din zonele rurale mai aproape de membrii Rețelei BCO.

 

Comisia lucrează în mod curent la accelerarea celorlalte punte din Planul de Acțiune. Momentan se lucrează la selectarea unui corp de experți care să lucreze la Acțiunea 6, cadrul rețelei rurale.

2018-11-30T12:53:15+02:00

Lasă un comentariu

X