Statele membre vor beneficia de 250 million EUR investiți în mediu, natură și acțiunile climatice

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții de 253 de milioane EUR, buget pentru proiectele programului LIFE care vin în folosul naturii, al mediului și a calității vieții, urmărind tranziția europeană pentru un viitor mai sustenabil și cu emisii scăzute de carbon.

Fondurile europene aflate sub umbrela Programului pentru mediu LIFE și a Acțiunilor Climatice vor mobiliza investiții adiționale care vor aduna un total de 430.7 milioane EUR împărțiți celor 142 de proiecte noi. Având numeroase proiecte trans-naționale finanțate, LIFE va avea un impact în fiecare stat membru al UE.

Fondurile de 196.2 milioane EUR vor merge spre proiecte din domeniile mediului și a eficienței resurselor, a naturii și a biodiversității și a guvernării de mediu și a informației.

Sunt incluse investițiile majore în proiecte care vor oferi posibilitatea reutilizării cantităților mai mari de plastic. Transformând gunoiul în materiale prime de înaltă calitate pentru mașini, construcții și industriile care se ocupă de împachetări este doar o modalitate prin care LIFE oferă suport practic în atingerea obiectivelor Comisiei Europene ale Strategiei Europene pentru Plastic într-o Economie Circulară.

LIFE rămâne la baza eforturilor de a crește nivelul de conștientizare a serviciilor prețioase oferite de ecosistem pe care natura ni le oferă și de a conserva habitatele și speciile în pericol de dispariție. De la reducerea conflictelor dintre oameni și mediilor virgine din Grecia, Italia, România și Spania la promovarea practicilor agriculturale sustenabile din Italia, Malta și Spania, multele proiecte LIFE vor ajuta la implementarea Planului UE pentru Natură.

În zona acțiunilor climatice, UE va investi 46.8 milioane EUR pentru a susține proiectele de atenuare a schimbărilor climatice, de adaptare și guvernare și proiecte informative. Asta include și suport pentru statele membre în schițarea planurilor naționale 2030 pentru climă și energie, ajutându-le să reducă în mod colectiv emisiile de gaz cu cel puțin 40% până în 2030 (comparativ cu nivelul din 1990). Fondurile LIFE vor ajuta de asemenea agricultura și silvicultura să se adapteze la schimbările climatice și să îmbunătățească reziliența comunităților la evenimentele extreme de schimbare a climei, de la inundații la valuri extreme de căldură și secete.

  • 55 de proiecte LIFE pentru mediu și eficiența resurselor vor mobiliza 163.5 milioane EUR, din care UE va contribui cu 82.4 milioane. Aceste proiecte vor acoperi acțiuni pe 5 arii tematice: aer, mediu și sănătate, eficiența resurselor, gunoi menajer și apă. Numai cele 20 de proiecte pe tema eficienței resurselor vor mobiliza 43.8 milioane EUR pentru a susține tranziția Europei la o economie circulară, cu 15% mai mult decât anul trecut. O sumă de 14.9 milioane EUR va contribui la îmbunătățirea calității aerului în Europa.
  • 40 de proiecte LIFE pentru natură și biodiversitate vor susține implementarea Directivelor UE pentru Păsări și Habitate și a Strategiei UE pentru Biodiversitate până în 2020. Acestea au un buget total de 153 milioane, la care UE va contribui cu 97.5 milioane EUR.
  • 15 proiecte LIFE pentru guvernarea mediului și a informației vor contribui la creșterea conștientizării asupra problemelor de mediu. Acestea au un buget total de 27.2 milioane EUR, la care UE contribuie cu 16.2 milioane.
  • 11 proiecte LIFE pentru ameliorarea schimbărilor climatice au un buget total de 33.7 milioane, la care UE va contribui cu 18.6 milioane EUR. Aceste granturi sunt oferite celor mai bune practici, dar și proiectelor pilot și a celor demonstrative din următoarele arii tematice: industrie, raportarea/contorizarea emisiilor de gaz, a utilizării terenului, silvicultură și agricultură.
  • 17 proiecte LIFE de adaptare la schimbările climatice vor mobiliza 44.2 milioane EUR, la care UE va contribui cu 22.9 milioane EUR. Aceste granturi sunt oferite proiectelor din 6 arii tematice: adaptarea bazată pe ecosistem, sănătate și stare de bine, adaptarea din mediile montane/insulare cu accent pe sectorul agricol, adaptarea/planificarea urbană, strategiile de adaptare/analiză a vulnerabilității, și apă (inclusiv managementul inundațiilor, a ariilor de coastă și a deșertificării).
  • 4 proiecte LIFE pentru guvernarea climatică și informare vor îmbunătăți guvernarea și creșterea nivelului de conștientizare asupra schimbărilor climatice. Acestea au un buget total de 9.1 milioane EUR, la care UE contribuie cu 5.2 milioane.

Anexă

Programul LIFE