FNGAL

Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală este o organizație non-guvernamentală care constituie reprezentarea unitară și coerentă a intereselor legitime ale GAL-urilor din România. Ea activează în domeniul dezvoltării rurale în vederea creării și îmbunătățirii cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a teritoriilor cuprinse în strategiile de dezvoltare locală proprii GAL-urilor componente.

 

Ce este un GAL?

GAL-ul (Grup de Acțiune Locală) este o formă de parteneriat public-privat într-un teritoriu rural ce cuprinde comunități locale de dimensiuni variabile (între 5 000 – 100 000 de locuitori)  cu scopul de a dezvolta zona rurală prin implementarea metodelor LEADER în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). O astfel de structură este finanțată în baza unei bugetări prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, scopul fiind participarea la cofinanțarea proiectelor de tip LEADER. GAL-urile elaborează o strategie de dezvoltare rurală locală integrată și sunt responsabile de implementarea acesteia.

 

LEADER, RNDR și ENRD

LEADER este o metodă de dezvoltare locală care este utilizată de mai bine de 20 de ani pentru a angaja actorii locali în designul și implementarea strategiilor, luarea deciziilor și alocarea resurselor pentru dezvoltarea zonelor rurale locale. Metoda este implementată în cadrul Programelor Naționale de Dezvoltare Rurală ale fiecărui stat european în parte, co-finanțate de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală (ENRD) servește drept centru de schimb de informații privind politicile, programele, proiectele și alte inițiative și exemple de bune practici care ar putea aduce îmbunătățiri metodelor de obținere a obiectivelor propuse. ENRD nu este o organizație pe bază de membrii, scopul acesteia fiind să implice și să disipe informația oricui are un interes de a dezvolta din punct de vedere rural teritoriul european. Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) continuă această misiune în cadrul României.